http://www.bamazeha.com/advertisement

اس ام اس عاشقانه و عارفانه اردیبهشت

bisms1

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

خوب می دانم برای من کسی مثل تو نیست

خوب می دانم که روزی باز ناچارم به تو

می روم شاید دلت روزی گرفتارم شود

می روم اما گرفتارم  گرفتارم به تو

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

می خواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم

اما فاصله ها یمان در ورق جا نشد

کمی نزدیکتر بیا

می خواهم در تصویر کنار تو باشم

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

پاییز مال من است پاییز مرا عاشق می کند

و باران مرا عاشقتر

حالا تو بگو

باران پاییزی با من چه میکند

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

دیگه لازم نیست تو منو دوستم داشته باشی

من به اندازه هردومون دوستت دارم

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

ای نمی دانم!

هر چه هستی باش!

اما کاش

نه؛ جز اینم آرزویی نیست هر چه هستی باش!

اما باش!

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

سلامی به گرمی آش رشته که روش نوشته

مرامت منوووووکشته !

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

احساسم را به دار اویختم

منطقم را به گلوله بستم

لعنت به هر دو که عمری بازی ام دادند

دگر بس است

می خواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

دهان غنچه‌ خوش‌ باشد

سحرگه‌ چون شود خندان

ولی ذوقی دگر دارد

لبت هنگام خندیدن

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتنـد: نشـد!

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

کمبود خواب با یک روز مرخصی حل میشود

کمبود وقت بامدیریت زمان

سایرکمبودها نیز علاجی دارند

باکمبود دستهایت چه کنم؟

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

پشت چراغ قرمز!

اعتراف کردم”دوستت دارم”

تاهرجامجبور شدی کمی مکث کنی

یاد من بیفتی

نمیدانستم قراراست بعدمن

تمام چراغ های زندگیت سبز شوند

پیام کوتاه عاشقانه و عارفانه اردیبهشت 92

به راه پای خسته ات دیدگانم را می سایم

تا انعکاس زلال قدمهایت را جاودانه کنم

سبز باشی عزیزترین

نوشته های مشابه :

فرستادن دیدگاه