بانوی اول ایران چه کسی خواهد شد ؟

همه ی ما شنیده ایم که می گویند پشت سر هر مرد موفق ،زنی ایستاده …زنی که سالها در کنار او بوده و مشکلات و فراز و نشیب های زندگی را تحمل کرده و با صبر و بردردباری محیط خانه را برای آرامش او فراهم کرده است تا همسرش بتواند قدم های بزرگ علمی ،فرهنگی و سیاسی بردارد و امروز ... ادامه مطلب »